Franeker op zijn best.

Tussen de grote torens zijn inmiddels de tribunes weer opgebouwd. De discutabele vlaggen wapperen in de wind. De PC gaat weer los. In afgeslankte versie zullen de kaatstoppers morgen weer shinen. De dikke van Wad tot Stad PC courant stond weer vol met leuke weetjes over de sport. Veel discussies- en meningen zijn er geuit. Moeten e het wel doen? Is het verstandig? De gemeente heeft toegestemd. Het zal anders worden dan anders maar binnen de geldende maatregels. Of het daadwerkelijk verstandig is daar laat ik me niet over uit. Een evenement dat veelal bezocht wordt ook door de iets oudere Fries. De Fries in de risicogroep. Daarentegen zijn deze alleen nagenoeg ingeënt en zou het weer moeten kunnen. Zelf had ik het zonder publiek gedaan. Zorg voor goede tv-uitzendingen en dan kan het toch door gaan en geef je in ieder geval een signaal af dat we serieus met de pandemie omgaan. Voor de lokale horeca is het natuurlijk prachtig dat het door gaat. Na een zware tijd kunnen ze dit wel even gebruiken. Met de PC is Franeker op zijn best. Het is een evenement met karakter en geschiedenis. Een enkele keer is het niet door gegaan.

En je kan er niet omheen. De akelige Covid-Pandemie heerst- en beheerst nog steeds ons leven. Nu er inmiddels 21 miljoen prikken zijn gezet zou het leven toch weer wat makkelijker moeten worden. Ik moet trouwens zeggen dat ik er nog weinig op straat van merk. Een verdwaalde toerist met een mondkap, iets meer afstand in de restaurants- en horeca. En ja het thuiswerken. Maar dat vind ik eigenlijk al normaal en koppel ik nauwelijks nog aan Covid. Zoals ik al vaker heb aangegeven blijf ik dit waarschijnlijk ook doen na Corona. Waarom niet. Het “werkt” prima. Toch zijn er genoeg branches die zeker overlast ondervinden. De evenementenbranche wordt echt superhard geraakt en kan eigenlijk nog niets organiseren tot 1 september. Festivals- en ja ook de eendaagse kunnen niet los. Ja tot 750 man maar daar bereik je niets mee. Een doodsteek voor veel evenementen bedrijven. Hoe het wel moet? Wat wel goed zou zijn weet ik ook niet. Ik heb de wijsheid niet in pacht maar wat ik wel denk is dat we de handen ineen moeten slaan als maatschappij. Het is wat het is. We moeten met de maatregels leven. Er tegen ingaan heeft geen enkele zin. Het levert niets op,. Allen maar ellende. Ik ben er van overtuigd dat onze regering het echt niet doet om ons te pesten of om een “great reset” te doen.

Ik wil oproepen aan de mensen die protesteren. Zich niet houden aan de regels gewoonweg op te houden. Ik oordeel niet over jullie. We leven in een vrij land. Daar sta ik als geen ander achter. je mag zeggen wat je wil maar je moeten wel even kijken naar de gevolgen. Oproepen tot geweld. Protesteren waarbij plunderingen gepaard gaan lost niets op. Het raakt alleen maar meer mensen. Laten we hand in hand met de regering kijken naar mogelijkheden en oplossingen. En ja ik weet het. Ik heb makkelijk praten. Ik wordt niet-of nauwelijks geraakt. maar ik zie het zeker om me heen gebeuren. Zowel in mijn privé leven als in mijn werk. het is verdrietig te zien dat sommige er aan onder door gaan.

Dit allemaal optypend weet ik dat ik een storm aan reacties op me afroep. Een mening hebben over de Covid-pandemie-aanpak door de regering gaat bijna gepaard met iets vinden over racisme,- of politiek. Het is een beladen onderwerp aan het worden. Je hebt voor- en tegenstanders wat ons als maatschappij verdeeld. Apartheid door een nieuwe vijand. Laten we er voor waken dat dit niet gebeurd. laat elkaar in de waarde. Zoek de samenhorigheid weer op en vecht samen voor een maatschappij waarbij Covid vast een onderdeel is- en misschien wel blijft.

Franeker op zijn best is de titel van deze Blog. En toch verzand ik weer in de Covid pandemie. Het is tekenend voor het onderwerp. je kunt er eigenlijk niet omheen. Het gaat momenteel als een rode draad door alles wat we doen. Maar ik zie licht aan de horizon. Misschien is het nog een stip maar die stip wordt steeds groter.

Facebook Comments
Delen op Social media